Melbourne dẫn đầu thị trường bất động sản Úc về tăng trưởng giá nhà

Kết thúc tháng 7/2017, thị trường bất động sản Úc đã đưa ra những số liệu về tăng trưởng giá nhà và tỷ lệ nhà trống ở tất cả các thủ phủ, trong đó Melbourne đạt mức tăng trưởng cao nhất với tỷ lệ nhà trống thấp nhất cả nước.
Melbourne đạt tăng trưởng giá nhà 16% – là thị trường bất động sản Úc nóng nhất

Phía Đông Nam nước Úc với 3 thành phố thủ phủ Melbourne, Sydney, Canberra tiếp tục duy trì tăng trưởng giá nhà. Trong khi đó, các thành phố thủ phủ còn lại đang bị tụt…