Định cư Úc diện visa 188C khuyến khích các nhà đầu tư có khả năng đầu tư tối thiểu 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư theo chỉ định của chính phủ Úc.

Định cư Úc diện đầu tư kinh doanh: Visa 188A.

Điều kiện đương đơn xin định cư Úc visa 188C:

  • Người đứng đơn không bị giới hạn về độ tuổi hoặc trình độ tiếng Anh.
  • Điểm hồ sơ không cần đạt tối thiểu 65 điểm theo Thang điểm Di trú Úc.
  • Cam kết đầu tư 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư theo chỉ định của chính phủ Úc khi có thư mời đầu tư và phải duy trì liên tục khoản đầu tư này trong suốt thời hạn 4 năm của visa tạm trú.
  • Visa được gia hạn tối đa 2 lần với thời hạn 2 năm/lần.

Xem thêm Định cư Úc diện visa 188A, 188B tại đây: Tìm hiểu Visa 188 – Định cư Úc diện đầu tư và đổi mới kinh doanh.