Định cư Úc diện visa 188A phù hợp với những người đã có kinh nghiệm kinh doanh và cam kết sở hữu doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc.

Định cư Úc diện đầu tư kinh doanh: Visa 188A.

Điều kiện đương đơn xin định cư Úc visa 188A:

  • Người đứng đơn dưới 55 tuổi.
  • Điểm hồ sơ đạt tối thiểu 65 điểm theo Thang điểm Di trú Úc.
  • Hồ sơ phải được một trong các bang/vùng lãnh thổ của Úc bảo lãnh.
  • 2 trong 4 năm tài chính trước thời điểm nộp đơn, doanh thu hàng năm của công ty (có thể tính đến 2 công ty) phải đạt tối thiểu 500.000 AUD, đồng thời phần trăm cổ phần (cả vợ/chồng) phải đạt tối thiểu 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD, 30% nếu doanh thu trên 400.000 AUD và 10% nếu công ty niêm yết chứng khoán.
  • Tổng giá trị tài sản và vốn sở hữu trong doanh nghiệp đạt tối thiểu 800.000 AUD.

Xem thêm Định cư Úc diện visa 188B, 188C tại đây: Tìm hiểu Visa 188 – Định cư Úc diện đầu tư và đổi mới kinh doanh.